REGULAMIN USŁUG PROJEKTOWYCH

1. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie, w ciągu jednego dnia roboczego, przesyła swoje materiały graficzne (np. logo, zdjęcia) i/lub tekstowe (np. hasło reklamowe, dane Firmy), które mają zostać wykorzystane podczas projektowania. Pliki przesyłane przez Klienta powinny odpowiadać wymaganiom technicznym. Pliki wektorowe (.ai, .eps, .pdf lub inne) powinny mieć zakrzywione fonty, osadzone obiekty zewnętrzne, powinny być przygotowane w przestrzeni CMYK. Zdjęcia i inne grafiki rastrowe powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi, skala/rozmiar umożliwiający swobodne wykorzystanie w druku w danym rozmiarze bez utraty jakości.

2. Jeżeli Klient nie posiada własnych materiałów graficznych Dział Graficzny podczas projektowania korzysta z bezpłatnych stockowych zdjęć i materiałów graficznych. Za wyraźną zgodą Klienta, istnieje możliwość zakupu zdjęć stockowych płatnych, których koszt ponosi Klient. Warunki zakupu zdjęć z płatnych stocków ustalane są każdorazowo z Klientem.

3. Dział Graficzny nie sprawdza materiałów tekstowych przesłanych przez Klienta pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych i innych, chyba że zostało to ustalone i wycenione indywidualnie podczas korespondencji między Klientem a Działem Graficznym.

4. Materiały graficzne oraz materiały tekstowe dostarczone przez Klienta nie mogą zawierać treści, haseł oraz elementów niezgodnych z prawem, zawierających mowę nienawiści, wulgarne i obraźliwe gesty, symbole i inne.

5. Dział Graficzny w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania od Klienta materiałów graficznych i/lub tekstowych przygotowuje projekt. Klient otrzymuje wizualizację na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail.

6. Klient w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wizualizacji zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail [email protected] listy zmian (poprawek) do projektu, które mają zostać wprowadzone przez Dział Graficzny. W przypadku, gdy Klient nie dotrzyma terminu, wykonanie usługi może zostać odpowiednio wydłużone.

7. Przez listę zmian (poprawek) do projektu graficznego rozumie się: zmianę zdjęć (zamienienie na inne, zmianę rozmiaru, ułożenia), zmianę rodzaju i rozmiaru czcionki, zmianę typografii, zmianę kolorystyki. Listą zmian (poprawek) nie jest wykonanie nowego, autorskiego projektu przez Dział Graficzny. Dopuszczalna liczba zmian wynosi 2, chyba że ustalono inaczej.

8. Wprowadzenie listy zmian przez Dział Graficzny może trwać do dwóch dni roboczych. Następnie wizualizacja jest ponownie przesyłana Klientowi do weryfikacji i akceptacji na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail.

9. Po akceptacji projektu graficznego przez Klienta, projekt graficzny jest przekazywany do druku. W tym momencie niemożliwe jest już naniesienie dalszych zmian (poprawek) przez Dział Graficzny.

10. Przedmiotem usługi nie jest przeniesienie praw majątkowych, ani dostarczenie plików otwartych. Jeżeli Klient wyrazi chęć, po uzgodnieniu i zapłacie ustalonej ceny, na podstawie umowy zostaną na Klienta przeniesione prawa majątkowe.