• Design
 • Produkt
Kliknij, aby dodać tekst
Nagłówek 1 Nagłówek 2 Tekst akapitowy Tekst zakrzywiony

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Upload
Image url
Webcam
Pixabay
Unsplash
Pexels
Freepik

You need to be logged in to upload images!

{{resource.upload.progressBar}}
Kliknij lub upuść plik tutaj
Typy plików: png, jpg, svg, pdf Max rozmiar pliku: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Min. rozmiar pliku: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max upload files: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
Akceptuję warunki
Usuń wszystkie wgrane zdjęcia
webcam
Facebook
Color
Rysuj
Kształty
Ikonki
Flaticon
Stories
Kod QR
vCard
Grid Frame
Photo Frame
Maps
Combination colors
Aa
Background colors
Free Drawing

Choose

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Kolor pędzla

Podstawowa paleta kolorów

Podstawowa paleta kolorów

Color palette

{{art.name}}
{{resource.icon.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.total}}
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Photo Frame
Insert map
Facebook
infomation

Kolory dokumentu

Podstawowa paleta kolorów

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.left}} {{stages[currentStage].states.coordinates.top}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Cut line
Bezpieczny margines
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
Poza przestrzenią roboczą
Zdjęcie niskiej rozdzielczości
 • Exclude from export
 • Odbij w poziomie
 • Odbij w pionie
 • Fit to width
 • Fit to height
 • Stretch
 • Set as background
 • Przesuń do przodu
 • Przesuń na wierzch
 • Przesuń na spód
 • Przesuń do tyłu
 • Wyrównaj w poziomie
 • Wyrównaj w pionie
 • Align Vertical Center
 • Align Horizontal Center
 • Align Left
 • Align Right
 • Align Top
 • Align Bottom
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Zmień obraz
 • Lock all adjustment
 • Lock mask position
 • Lock edit
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Map layer with
  • {{field.name}}
 • Duplikuj
 • Rozgrupuj
 • Usuń
 • Copy Design
 • Paste Design
 • Duplicate Stage
 • Add Stage
 • Delete Stage
 • Grid View

Please choose options before start design!

Please select at least one side/page before start design!

Zmiany zostały zapisane

- Kliknij dwukrotnie, aby edytować tekst

- Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane warstwy, aby wyświetlić menu kontekstowe

Jeśli chcesz przyciąć zdjęcie do kształtu - utwórz maskę przycinania(ikonka w lewym górnym rogu nad polem roboczym). Przeciągnij i upuść obraz z paska bocznego na maskę przycinania, aby zastąpić bieżący obraz.

- Double click masked photo to turn on mask editing mode.

- Click Apply mask icon or click outside selected mask to turn off mask editing mode.

Kolory dokumentu

Podstawowa paleta kolorów

Color palette